சிந்து சமவெளி நாகரிகம் மக்கள் தமிழகத்தில் எங்கு?இருக்குறார்கள்?|Indus Valley Civilization? Peoples?

ANS 24/7 TAMIL.Where is the Indus valley Civilization?The Indus Valley Civilizations are locted in Tamil Nadu.சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தைப்பற்றி அறிய..ANS 24/7 தமிழ் சேனலுக்கு உதவிய நூல்களின்..தகவல்கள்.சிந்து சமவெளி அழிவுக்குக்காரணம் ஒரே சமயத்தில் ஏற்ப்பட்ட பெரும் வெள்ளமும் பூகம்பமுமே காரணம்.சிந்து சமவெளியில் வாழ்ந்த மக்கள் ஆசாரி மரபினர்கள்(விஸ்வகர்மாக்கள்-பத்தர்-கம்மாளர்-)பிராமிய எழுத்தை கண்டுப்பிடித்தவர்கள்.திராவிட மொழியின் ஆதி மொழி ஓவியமொழி. தமிழ் மொழியின் ஆதி மொழி.1.The Indus Civilization.-Gregory possehl Altamira Press.2.Deciphering the Indus Scipt-Asko parpola.Cambridge University.press,19943.Early Tamil Epigrphy from the Earliest Times to the sixth century A.D.-Iravatham Mahadevan crea-A and Harvard University.4.Prehistory And Harappan Civilization-Raj kumar pruthi-5.From Hunters to Breeders Faunal Background of Early India.-Bhairabi prasad sahu;6.Still Digging Adventures In Archaeology.-Sir Mortimer Wheeler.7.கி.மு.கி.பி."குமுதம், வெளியீடு.மதன்.8.மண் மூடிய நாகரிகம் ஆதிச்சநல்லூர். தினத்தந்தி வெளியீடு.அமுதன்.9.சிந்து சமவெளி நாகரிகமும் சங்க இலக்கியமும்.ஆர்.பாலகிருஷ்ணன்.10.பண்டைய நாகரிகங்கள்.எஸ்.எல்.வி.மூர்த்தி

Frank Brogden

nice

Had a tumultuous childhood and rose above the horrible experiences; had the guts to tackle very high-barrier-of-entry industries; had the tenacity to keep trying after failing countless times and negative feedback; had the brains and courage and mental capacity and drive to work out all the challenges and technical difficulties along the way and pull investors; had the right amount of luck at the most critical moments; had all the right reasons of building and changing the future instead of chasing after superficial wealth or fame; always had a relentless never-ending goal and never settled, trying out new projects and risky ventures even today; AND STILL remain a very relatable and genuine human being. I

Derrick Neptune

Hey I made a cool video! Come check it out on my channel!!

Gears Of Arkham

9:40 - 10:25 Um .... what?

SnaxX

love your vids and always have, keep it up!

Arpit Kesharwani

Make more with kirk cousin

Soviet Man05

Hmm the flag is upsidedown...

Cayden Courtney

what is you snapchat dp

Doga Beyazit

I usually get panic attack when I’m crying hard and very sad.

Jaila Meredith

Dallas cowboys for life

please don't cheat.

I Will Hit You With A Bus

What happened to the dogs?

Tillolo79

Quality>quantity

Kristin Bailey

looking back

Faze: umm

HOH-SIS Escapee

Max Craft.

joesuperman8

I made soooooo many porn references

BandKidBoy

Bruh first i never f with Gnar but i fk with this